(07) 496 11 56

Prešernova cesta 17 A
8250 Brežice
Obiščite nas tudi na
Veterinarska Bolnica Brežice d.o.o.

KONTAKTIBoštjan Barbič dr.vet.med. direktor – 041 638 101
Kebe Janko dr.vet.med. - 031 644 780
Zdravko Novoselec dr.vet.med. - 041 706 806
Verstovšek Peter vet.tehnik - 041 638 100
Novak Primož vet.tehnik – 041 824 055
Helena Repše računovodkinja

Delovni čas

REDNI DELOVNI ČAS AMBULANTE
ZA MALE ŽIVALI IN LEKARNE
pon – petek 7.00 – 19.00
sobota, nedelja, praznik 7.00 – 9.00


Redni delovni čas za delo na terenu
pon – petek 7.00 – 15.00


Naročanje umetnega osemenjevanja
govedi in svinj pon – petek 7.00 – 9.00


Naročanje umetnega osemenjevanja
sobota, nedelja, praznik 7.00 – 8.00


Dežurstvo za nujne primere
0.00 – 24.00 vse dni v letu