(07) 496 11 56

Prešernova cesta 17 A
8250 Brežice
Obiščite nas tudi na
Veterinarska Bolnica Brežice d.o.o.

O NASVeterinarstvo – v različnih oblikah organiziranja – opravlja svojo dejavnost v sedanjih prostorih že od leta 1957.

Veterinarska bolnica Brežice posluje v sedanji obliki od leta 1998. Nastala je po lastninskem preoblikovanju iz Dolenjsko-Posavskega veterinarskega zavoda Novo mesto in je v zasebni lasti.

Naša osnovna dejavnost je veterinarstvo s podeljeno koncesijo MKGP za izvajanje koncesijskih dejavnosti na področju občine Brežice.


Delovni čas

REDNI DELOVNI ČAS AMBULANTE
ZA MALE ŽIVALI IN LEKARNE
PON – PETEK 7.00 – 19.00
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI 7.00 – 9.00


Redni delovni čas za delo na terenu
pon – petek 7.00 – 15.00


Naročanje umetnega osemenjevanja
govedi in svinj pon – petek 7.00 – 9.00


Naročanje umetnega osemenjevanja
sobota, nedelja, praznik 7.00 – 8.00


Dežurstvo za nujne primere
0.00 – 24.00 vse dni v letu