(07) 496 11 56

Prešernova cesta 17 A
8250 Brežice
Obiščite nas tudi na
Veterinarska Bolnica Brežice d.o.o.

POGOSTA VPRAŠANJAO zavetišču

Zavetišče je namenjeno oskrbi zapuščenih domačih hišnih živali (psov in mačk) in je del Veterinarske bolnice Brežice. Zapuščenim in izgubljenim živalim je zagotovljena pomoč, oskrba in začasna namestitev dokler se ne najde starega ali novega lastnika. Zavetišče skrbi tudi za zdravstveno varstvo prostoživečih domačih mačk (mačke ki samostojno živijo in nimajo lastnika).

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč in oskrbo
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo živali novim posvojiteljem
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in registre ter redno oddaja poročila pristojnim službam

Anonimnih prijav zavetišče ne sprejema. Na zasebnem zemljišču zavetišče ukrepa le z dovolenjem lastnika oziroma po odločbi uradnega veterinarja in/ali v spremstvu uradne osebe.


Kaj storiti, ko najdete hišno žival?

Če žival ni bolna ali poškodovana in ne ogroža okolja se ji približajte le tako, da zagotovite lastno varnost ter preverite ali je na ovratnici (če jo ima) morebiti kontakt skrbnika. Če lastnika ni mogoče ugotoviti ali ga obvestiti oziroma ne sodeluje, žival odpeljite v zavetišče oziroma obvestite pristojno zavetišče. Večina psov in nekaj mačk je označeno z mikročipom. V tem primeru lahko podatke o lastniku preverite v veterinarski postaji. Če se živali ne morete približati, poskusite preprečiti pobeg oziroma omejiti gibanje s priprtjem v primeren ograjen prostor in obvestite zavetišče. Pridržanje živali oziroma spremljanje gibanja je nujno za uspešen ulov.

Če niste prepričani katero zavetišče je pristojno za vašo občino lahko pokličete center za obveščanje (tel: 112). Zavetišče mora po najdeno žival priti v 24-ih urah, zato boste mogoče morali za nekaj časa žival varno pridržati. Če je žival na cesti ovira promet in je v nevarnosti, o tem takoj obvestite policijo (tel: 113)

Zavetišče za male živali Brežice sprejema prijave o izgubljenih živalih 24 ur dnevno na dežurni telefon 07 496 11 56.


Kaj storiti če je žival poškodovana ali bolna?

Poškodovane živali so lahko nevarne, zato z njimi ravnajte previdno. V svoji ogroženosti lahko ugriznejo ali opraskajo, zato predvsem poskrbite za lastno varnost. Psu povežite gobec, mačko zavijte v brisačo ali odejo. O ranjeni, bolni živali obvestite veterinarsko bolnico ali zavetišče.


Kaj storiti, če najdete poginjeno žival?

Za odstranitev mrtvih živali skrbi Veterinarska higienska služba (VHS) tel: 07 33 25 801.


Kaj storiti če sem izgubil žival ?

Lastnik izgubljene hišne živali prijavi izgubo zavetišču pristojnemu za območje, na katerem se je žival izgubila v roku treh dni od dneva izgube. Pogrešane mikročipirane pse in mačke prijavite tudi svojemu veterinarju, ki bo to ustrezno zabeležil v centralnem registru. Prijave sprejemamo po elektronski pošti ali pa se lahko osebno oglasite v veterinarski bolnici.

Pri pisanju elektronskega sporočila bodite pozorni da nam posredujete vse podatke ki jih potrebujemo:

- osebni podatki (najmanj ime, priimek, naslov, kontaktni telefon)
- podatki o živali (ime, vrsta, starost, spol, barva, dolžina dlake, velikost, posebne oznake, čip, tetovaža, ...)
- kraj in čas izgube
- sliko izgubljene živali v .jpg formatu
- Oglas in sliko izgubljene živali bomo objavili na naši spletni strani.
- Anonimnih prijav zavetišče ne sprejema.


Kako prevzamemo izgubljeno žival?

Najdeno hišno žival lahko prevzame samo lastnik živali oziroma pisno pooblaščena oseba. Lastnik ali pooblaščenec je dolžan predložiti Evropski potni list hišne živali (če ga ima) ali drug dokument s katerim izkaže lastništvo. Svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom. Če lastnik nima omenjenih dokumentov in zavetišče dvomi, da gre za pravega lastnika, lahko zahteva predložitev ustreznih dokazil (veterinarska kartoteka, fotografije, pričevanja sosedov…). Dodatna dokazila so obvezna tudi v primeru, da najdena hišna žival lastnika ne prepozna oziroma se do njega vede napadalno ali se ga boji. Reakcijo živali preverjajo oskrbniki zavetišča ob prvem srečanju zapuščene živali z lastnikom. Če potencialni lastnik ni uspel dokazati lastništva živali zavetišče počaka 8 dni, če se javi še kakšna zainteresirana oseba, ki lahko potrdi lastništvo živali. Pred vrnitvijo najdene živali skrbniku mora imetnik živali poravnati vse nastale stroške zavetišča v skladu z veljavnim cenikom storitev Zavetišča za male živali Brežice. Če nastalih stroškov ne poravna, se mu najdene živali ne vrne.


Podatki

Zavetišče za male živali Brežice
Veterinarska bolnica Brežice d.o.o.
Prešernova ulica 17a, Brežice

Reg. št. VURS RS: NM-11-04-ZAV

tel: 07 496 11 56

uradne ure za obiskovalce

delovniki od 9 - 13 ure
sobota nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem